Historie og filosofi

Pilates er en træningsmetode udviklet op igennem 1920’erne og 1930’erne i New York, USA af Joseph Hubertus Pilates. Metoden bygger på en dyb forståelse for kroppen, psyken kombineret med en stor viden om menneskets anatomi og fysiologi – i dag også kaldet biomekanik.

Joseph H. Pilates var forud for sin tid og har dannet grundlag for en masse andre træningsformer. Joseph Pilates videreudviklede løbende på sine træningsapparater og øvelser frem til sin død i 1967. Det, som i dag anerkendes som Pilates, er de øvelser og apparater, som han anvendte og udviklede i slutningen af sit liv. Efter hans død er Pilates som metode blevet delt i to; klassisk Pilates og contemporary Pilates. Begge retninger er anerkendte og har vist store og gode resultater, både som almen fysisk træning af kroppen, til brug i den sekundære genoptræning og til at fremme præstationer hos elite sportsfolk. Pilates bygger på respekt for kroppen og det fysiske og psykiske niveau, som udøveren er på, på det givne tidspunkt. Når dette niveau respekteres, og udøveren lærer at anvende kroppen korrekt, ses en effektiv og skånsom forbedring af dennes fysik.

Før 1977 hed Pilatesmetoden “Contrology” og navnet beskrev, hvad træningen går ud på; Kontrol af krop, sind, bevægelser og tanker. Først efter Joseph Pilates’ død i 1967 valgte hans kone Clara Pilates og hans elev og protégé Romana Kryznanowska at omdøbe Contrology til Pilates for at ære hans minde og føre træningen videre. Romana viderførte Joseph Pilates studie, og hun fortsatte med at undervise frem til sin død i august 2013.