Krav til optag som uddannelse

På listen over de forhåndsgodkendte uddannelser finder du de internationalt anerkendte uddannelsesretninger/institutioner, som findes på markedet. Uddannelserne kan være meget forskellige og have en forskellig vinkel på Pilates, men alle er fagligt- og professionelt kvalificerede.

Kravene til en uddannelse er, at den er internationalt anerkendt, at grundlægger af uddannelsen har en solid og dyb forståelse for metoden og stor erfaring med at undervise i Pilates – gerne +20 år. Derudover, at grundlægger af uddannelsen både er nationalt og internationalt kendt og anerkendt, samt at uddannelsen lever op til kravene omkring antal praktiktimer og indeholder en afsluttende eksamen. Desuden kræves det, at der kan forevises et pensum og kursusindhold, som lever op til almindeligt anerkendte krav indenfor Pilates miljøet, hvilket betyder, at fagligheden skal være i orden og alt skal være understøttet (dvs. ingen “hjemmebryggede” øvelser eller teknikker må indgå i uddannelsen).

For at man kan sige, at en uddannelse eller en instruktør/stifter er internationalt anderkendt, så indbeffaer det, at andre uddannede Pilatesinstruktører rundt omkring i verden kender til navnet på skolen og anser stifter som værende erfaren og dygtig inden for sit felt. Det betyder, at det ikke er nok at uddannelsen bygger på nogle principper fra en anderkendt person eller blot følger øvelsesrepetoiret indenfor Pilates, men uddannelsen skal være opbygget og godkendt af pågældende person. Det er den eneste garanti for et minimums kvalitetskrav af e uddannelse der findes på nuværende tidspunkt.

For at få godkendt en apparat/studie uddannelse (Comprehensive) kræves det, at du som minimum tilbyder uddannelse i følgende udstyr: Reformer, Cadillac, Barrels (Ladder Barrel, Small Barrel, Spine Corrector) Wunda Chair, High Chair, og Magic Circle. Guillotine, Arm Chair, Pedi-o-Pole og andet småt udstyr (Foot-corrector, Toe-corrector, Neck-strecher etc.) er valgfrit og ligger typisk som efteruddannelses kurser.